GF1 Ballerup Matematik Masterfag - Planer

Introduktion til Matematik E

Grundfag

Matematik

Beskrivelse

Disse matematik opgaver er alle opbygget som læringsstier, hvor du arbejder selvstændigt, eller sammen med en makker, med at lære de enkelte matematiske emner. Alle opgaver kan løses på PC, tablet eller mobiltelefon.

Læringstierne består af hjælpevideo og instruktion/formler, samt opgaver. Opgaverne gennemføres ved at du opnår minimum 60% rigtig besvarelse og der vil herefter fremkomme en ny sti, hvor du kommer videre. Hvis du ikke opnår de 60%, skal du gå tilbage og se hjælpevideo og instruktion/formler igen og derefter løse opgaven en gang til. Dette skal gentages indtil du opnår de 60%.

Fagnr. fagbetegnelse og niveau
Grundfaget Matematik niveau E
Varighed
20 uger
0 planer

Screeningstest

Grundfag
Matematik
Beskrivelse
Screeningen er et redskab til læreren, for at fastlægge dit niveau i matematik. Screeningen har ingen indflydelse på din bedømmelse i faget, så svar så ærligt som muligt og spring de regnestykker over, som du ikke kan løse.
Målpinde
Varighed
35 min
0 planer

1-Almindelige regneoperationer med tal og konkrete formeludtryk

Grundfag
Matematik
Beskrivelse

Lærings stier indeholde:

  • Almindelige regneoperationer med tal og konkrete formeludtryk.
  • Brørker
Varighed
8 timer
0 planer

2-Overslagsregning

0 planer

3- Procentregning

0 planer

4- Rentesregning

0 planer

5-Forholdsregning

0 planer

6- Løsning af Ligninger af første grad

0 planer

7- Anvendelse af regnetekniske hjælpemidler

0 planer

8- Geometri

0 planer

9- Funktioner og Grafer

0 planer

10- Statistik

0 planer

Matematik Slutprøve

0 planer