Automatik H3 Masterfag - Planer

Introduktion

Fagnummer, fagbetegnelse og niveau
Introduktion til Automatik H3
Varighed
10 uger
Indholdsbeskrivelse
Vi starter med at præsentere indholdet på automatikuddannelsens 3. hovedforløb - hvilke fag skal du have, hvilke opgaver skal du arbejde med?
Bedømmelse
7-trins-skalaen og BE/IB

Regulering og Energioptimering

Fagnummer, fagbetegnelse og niveau
10687 Procesregulering I, instrumentering og kalibrering, niveau Rutineret
10690 Energioptimering på automatiske anlæg, niveau Rutineret
10694 PLC II, niveau Avanceret
Varighed
20 dage
Indholdsbeskrivelse
Reguleringsteknik samt reguleringssløjfe
Principperne bag temperaturmåling, trykmåling, flowmåling og niveau måling
Indregulering/optimering af PID regulatoren
Kalibrere
Sikkerhedsmæssige aspekter, der opstår, når man foretage et indgreb i automatiske processer under fejlsøgning
Målpinde for fag
Bedømmelse
7-trins-skalaen

Energioptimering 50001

Fagnummer, fagbetegnelse og niveau
10687 Procesregulering I, instrumentering og kalibrering, niveau Rutineret
10690 Energioptimering på automatiske anlæg, niveau Rutineret
Varighed
N/A
Indholdsbeskrivelse
Overordnet viden om ISO 50001
Konsulent bistand i forbindelse med energioptimering på automatiske produktionsanlæg
Bedømmelse
7-trins-skalaen

Delkontrol

Fagnummer, fagbetegnelse og niveau
10687 Procesregulering I, instrumentering og kalibrering, niveau Rutineret
10690 Energioptimering på automatiske anlæg, niveau Rutineret
Varighed
N/A
Indholdsbeskrivelse
Multiple Choice Test
Målpinde for fag
Bedømmelse
7-trins-skalaen

Automatikprojekt II

Fagnummer, fagbetegnelse og niveau
180 Automatikprojekt II
10687 Procesregulering I, instrumentering og kalibrering, niveau Rutineret
10690 Energioptimering på automatiske anlæg, niveau Rutineret
20589 Industriel IT, Rutineret niveau
10697 Teknisk service, niveau Rutineret
10694 PLC II, niveau Avanceret
10689 Servosystemer og frekvensomformere, niveau Rutineret
Varighed
5 dag
Indholdsbeskrivelse
Eleven skal vise at han/hun selvstændigt kan opfylde læringsmålene til en automatik og procesreguleringsopgave, på baggrund af de rammer, der bliver opsat i opgaven.
Bedømmelse
BE/IB