Smed HF2 Masterfag - Planer

Intro og praktisk info

Fagnummer, fagbetegnelse og niveau
17647, Smedeteknik 2
Rutineret (2) og avanceret (3)
Varighed
½ dag/3 timer
Indhold i undervisningen
Her vil du få information om dit kommende forløb
Målpinde

Instruktioner

Fagnummer, fagbetegnelse og niveau
17647, Smedeteknik 2
Rutineret (2) og avanceret (3)
Varighed
Løbende
Indhold i undervisningen
Her finder du en oversigt for de instruktioner du skal igennem på H2.

Tegning , geometri og CAD

Fagnummer, fagbetegnelse og niveau
17647, Smedeteknik 2 - Rutineret (2) og avanceret (3)
Varighed
5 dage/Tegningsforståelse 4,5 timer, Pladeudfoldning 9 timer og Inventor 9 timer
Indhold i undervisningen
I dette modul arbejder du tegningsforståelse, geometri og CAD konstruktion – Du styrker dine kompetencer indenfor, at forstå- og udføre arbejdstegninger og pladeudfoldninger. Du vil både lære, at anvende den manuelle geometri-/tegningsteknikker samt at anvende et 3D CAD-program til at konstruere pladeudfoldninger og fremstille tegningsdokumentation samt CNC skærejobs.

Obligatorisk opgaver

Fagnummer, fagbetegnelse og niveau
17647, Smedeteknik 2 - Rutineret (2) og avanceret (3)
Varighed
9 dage /51 timer
Indhold i undervisningen
Obligatorisk værkstedsopgave – I dette modul arbejder du med en obligatorisk opgave. Det er en obligatorisk opgave hvor CNC-styrede maskiner og svejserobot vil indgå i opgaveløsningen.
Målpinde

Selvvalgt projektopgave

Fagnummer, fagbetegnelse og niveau
17647, Smedeteknik 2 - Rutineret (2) og avanceret (3)
Varighed
19 dage / Idefase 2 dage/8 timer + Udviklingsfase 8 dage/36 timer + Fremstillingsfase 9 dage/51 timer
Indhold i undervisningen
Det selvvalgte projekt – I dette forløb arbejder du som enkelt person med projekt. Du skal udvikle, fremstille og dokumentere en smedefaglig opgave, som du selv vælger. Læreren (og de andre elever) vil være din sparingspartner og sikre at du opnår de opstillede krav. Du skal du lære at arbejde ud fra en problemformulering og med fremstilling af en skriftelig rapport. Rapporten udgør projektets tekniske dokumentation. 
I projektforløbet kommer du igennem følgende tre faser: en idefase, en udviklingsfase og en fremstillingsfase.
Målpinde

CNC buk, plasma og robot

Fagnummer, fagbetegnelse og niveau
17647, Smedeteknik 2 - Rutineret (2) og avanceret (3)
Varighed
½ dag
Indhold i undervisningen
Her finder du vejledninger og guides til de CNC styret maskiner som er kantpresse, plasma og svejserobot

Slut uge

Fagnummer, fagbetegnelse og niveau
17647, Smedeteknik 2 - Rutineret (2) og avanceret (3)
Varighed
2½ dag
Indhold i undervisningen
Du vil den afsluttende uge få;

Få en teoriprøve som bunder ud i dit forløb du har været igennem på hf 2
Få en afsluttende karaktere og en god snak med din lærer omkring dit selvvalgte projekt
Åbent hus hvor din smedemester kommer ud og ser hvad du har lavet af opgaver
Du vil få information omkring kommende skoleforløb.

Valgfag Pladebearbejdning

Fagnummer, fagbetegnelse og niveau
45017, Betjening, indstil. af CNC-kantpresse
Varighed
1 uge /25,5 time
Indhold i undervisningen
I dette valgfagsmodul kommer du til at gå i dybden med pladebearbejdning.
Du lære at udnytte de funktioner, som er i Inventors SheetMetal. På kantpressen lære du, at lave programmer med flere buk, så du bl.a. kan udføre stepbuk.
Endvidere lære valseteknik af pladeemner.
Ugen veksler mellem teori og øvelsesopgaver i værkstedet og afsluttes med en selvvalgt opgave, hvor du får anvendt den viden og færdigheder, som du har erhvervet dig.

Valgfag Automatiseret svejsning

Fagnummer, fagbetegnelse og niveau
10411, Automatiseret svejsning - Avanceret
Varighed
1 uge /25,5 time
Indhold i undervisningen
I dette valgfagsmodul kommer du til at arbejde med forskellige former for automatiseret svejsning, hvor det handler om at kunne betjene udstyret, vælge de rigtige svejseparametre og udvikle fiksturer for opspænding af emnerne.
De forskellige arbejdsstationer er: Kollaborativ robot (Cowelder), Orbital svejser, Motoman robot med ekstern akse og offline programmering.

NB! EUV2 elever har et forkortet H2 forløb og har derfor ikke dette valgfagsmodul. (Der er mulighed for at tage modulet som påbygning).

Valgfag som påbygning

Varighed
0 - 4 uger
Indhold i undervisningen
Påbygning er undervisning på skolen, som ligger ud over de obligatoriske skoleforløb.
Der udbydes en række forskellige undervisnings fag som du kan læse mere om nedenfor.

Bedømmelse

Fagnummer, fagbetegnelse og niveau
17647, Smedeteknik 2 - Rutineret (2) og avanceret (3)
45017, Betjening af CNC kantpresse - AMU niveau
10411, Automatiseret svejsning - avanceret
Varighed
Bedømmelsen kan have en varighed af ca. 1 time pr. elev.
Indhold i undervisningen
Herunder kan du se bedømmelseskriterierne for hhv. karakteren 12 og 02.
Bemærk at karakteren for det selvvalgte projekt Udgør den endelige karakter, såfremt at projektets karakter ligger mellem to karakterer vil karakteren fra fremstillingsopgaven være afgørende.

I valgfagene er bedømmelsen bestået/ikke bestået - de acceptable mangler fremgår i bedømmelseskriterierne nedenfor.
Bedømmelse