Grundforløb 1 - Gladsaxe - Building & Construction Masterfag - Planer

Introduktion til GF1 Gladsaxe - Byggeri og konstruktion (BC)

Varighed
20 uger
Beskrivelse
Kan du lide at bruge dine hænder?

På fagretningen Building & Construction kan du både male med brede pensler og øve finmotorikken – og du bliver meget klogere på, hvordan streger på en tegning bliver til virkelighed
Du vil på Building & Construction arbejde med opgaver inden for følgende uddannelser:

VVS og Energiteknik
Smed
Bygningsmaler
Skilteteknikker

Grundforløbets 1. del varer 20 uger. Når du begynder på grundforløbet, behøver du ikke at vide præcis, hvilken uddannelse, du vil gennemføre. Du får gennem undervisning og vejledning hjælp til at afklare, hvilken uddannelse og jobområde du vil vælge.

På GF1 vil du:
   - Få indblik i forskellige uddannelser og brancher ved, at du arbejder med faglige temaer og projekter i erhvervsfag og almene fag
   - Gå på hold med andre unge
   - Opnå både almene og generelle erhvervsfaglige kompetencer, som du har brug for i din fortsatte erhvervsuddannelse.

Neden for denne introduktion finder du en oversigt over de fag som indgår i de opgaver du bliver stillet i løbet af de 20 uger som GF1 varer.

Erhvervsintroduktion

Varighed
Faget indgår i de opgaver du løser i løbet af 20 uger (2 uger)
Beskrivelse
Du bliver introduceret til de fag som indgår som en del af undervisningen. Undervisningen kan evt. foregå ude i en virksomhed du selv har fundet
Fagnr. fagbetegnelse og niveau
10794 Erhvervsintroduktion, Erhvervsfag 1
0 planer

Arbejdsplanlægning og samarbejde

Varighed
Faget indgår i de opgaver du løser i løbet af 20 uger (1-2 uger)
Beskrivelse
Du skal blive bedre til at forudse hvordan du gennemfører en arbejdsopgave og hvilke materialer og værktøjer du skal bruge
Fagnr. fagbetegnelse og niveau
10760 -Arbejdsplanlægning og samarbejde, Erhvervsfag 3
0 planer

Metodelære

Varighed
Faget indgår i de opgaver du løser i løbet af 20 uger (1-2 uger)
Beskrivelse
Du lærer hvordan man planlægger og starter en opgave og vælger det rigtige værktøj, så du kan løse en arbejdsopgave inden for det fagområde du skal udføre opgaven under.
Fagnr. fagbetegnelse og niveau
10798 -Metodelære
0 planer

Faglig dokumentation

0 planer

Faglig kommunikation

Varighed
Faget indgår i de opgaver du løser i løbet af 20 uger (1-2 uger)
Beskrivelse
Du skal lære hvad ting hedder inden for de fag som du laver opgaver i, så du bedre kan indgå i et arbejdsfællesskab.
Fagnr. fagbetegnelse og niveau
10796 -Faglig kommunikation
0 planer

Innovation

Varighed
Faget indgår i de opgaver du løser i løbet af 20 uger (1-2 uger)
Beskrivelse
Du kommer til at arbejde med ideer til hvordan man bedst kan gennemføre en arbejdsopgave og du kommer til at udvikle ideer til hvordan et produkt skal udformes
Fagnr. fagbetegnelse og niveau
10797 - Innovation
0 planer

Dansk

Varighed
10 dage, i alt 70 lektioner
Beskrivelse
Du kommer til at arbejde med forskellige måder at fremstille tekster og andre former for kommunikation. Du arbejder med emner som 'genrer', erindringer, læseteknik, fagprosa, lærepladsopgave, debatindlæg og analyse af pod-cast.

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen
Fagnr. fagbetegnelse og niveau
10804 Dansk, Niveau E