Smed HF1 Masterfag - Planer

Intro og praktisk info

Fagnummer, fagbetegnelse og niveau
17646, Smedeteknik 1
Begynder (1) og Rutineret (2)
Varighed
3 timer
Indhold i undervisningen
Her vil du få information om dit kommende forløb.
Målpinde

Tegning , geometri og CAD

Fagnummer, fagbetegnelse og niveau
17646, Smedeteknik 1
Begynder (1) og Rutineret (2)
Varighed
Tegningsforståelse 4,5 timer, Pladeudfoldning 5 timer og Inventor 9 timer
Indhold i undervisningen
I dette modul arbejder du tegningsforståelse, geometri og CAD konstruktion – Du styrker dine kompetencer indenfor, at forstå- og udføre arbejdstegninger og pladeudfoldninger. Du vil både lære, at anvende den manuelle geometri-/tegningsteknikker samt at anvende et 3D CAD-program til at konstruere pladeudfoldninger og fremstille tegningsdokumentation samt CNC skærejobs som er passende til dit forløb.

Selvvalgt projektopgave

Fagnummer, fagbetegnelse og niveau
17646, Smedeteknik 1
Begynder (1) og Rutineret (2)
Varighed
Idefase 2 dage/8 timer + Udviklingsfase 8 dage/36 timer + Fremstillingsfase 9 dage/45 timer
Indhold i undervisningen
Det selvvalgte projekt – I dette forløb arbejder du som gruppe med projekt. I skal udvikle, fremstille og dokumentere en smedefaglig opgave, som du selv vælger. Læreren (og de andre elever) vil være din sparingspartner og sikre at du opnår de opstillede krav. Du skal du lære at arbejde ud fra en problemformulering og med fremstilling af en skriftelig rapport. Rapporten udgør projektets tekniske dokumentation. I projektforløbet kommer du igennem følgende faser og indhold
Målpinde

DS Standarder

Fagnummer, fagbetegnelse og niveau
17646, Smedeteknik 1
Begynder (1) og Rutineret (2)
Indhold i undervisningen
Her vil du finde info omkring de standarder vi arbejder ud fra.

CNC buk, plasma og robot

Fagnummer, fagbetegnelse og niveau
17646, Smedeteknik 1
Begynder (1) og Rutineret (2)
Varighed
1 time
Indhold i undervisningen
Du vil under dette forløb for viden om og kompetencer med arbejde af CNC styret maskiner som kantpresse, plasma og svejserobot

Slut uge

Fagnummer, fagbetegnelse og niveau
17646, Smedeteknik 1
Begynder (1) og Rutineret (2)
Varighed
2 dage
Indhold i undervisningen
Du vil den afsluttende uge få

Få en teoriprøve som bunder ud i dit forløb du har været igennem på hf 1
Få en afsluttende karaktere og en god snak med din lærer omkring dit selvvalgte projekt
Åbenthus hvor din smedemester kommer ud og ser hvad du har lavet af opgaver
Du vil få information omkring kommende hovededforløb

Valgfag AMU-svejsning

Fagnummer, fagbetegnelse og niveau
17653 - 17654 - 17655 - 17656 - 17657 - 17658, Termisk sammenføjning 1 til 6 - Rutineret
Varighed
2 uger

Valgfag som påbygning

Varighed
0 - 4 uger
Indhold i undervisningen
Påbygning er undervisning på skolen, som ligger ud over de obligatoriske skoleforløb.
Der udbydes en række forskellige undervisnings fag som du kan læse mere om nedenfor.

Bedømmelse

Fagnummer, fagbetegnelse og niveau
17646, Smedeteknik 1 - Begynder(1) og Rutineret (2)
17653 - 17658, Termisk sammenføjning - Rutineret
Varighed
Bedømmelsen kan have en varighed af ca. 1 time pr. elev.
Indhold i undervisningen
Herunder kan du se bedømmelseskriterierne for hhv. karakteren 12 og 02.
Bemærk at karakteren for det selvvalgte projekt Udgør den endelige karakter, såfremt at projektets karakter ligger mellem to karakterer vil karakteren fra fremstillingsopgaven være afgørende.

I valgfagene er bedømmelsen bestået/ikke bestået.
Bedømmelse

 

0 planer