Cykel/MC GF2 Grundfag Masterfag - Planer

Introduktion til faget, elevmateriale

Varighed
3 dage
Indhold
I denne plan kan du finde praktiske oplysninger omkring dit skoleforløb. Så som lærings/uddannelses mål for perioden, fagplan for uddannelsen og div. praktiske link.

Dansk

Fagnummer
10804
Varighed
10 dage
Indhold
Du skal igennem forskellige opgaver arbejde med følgende faglige mål:
Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.
Derudover skal du arbejde med ansøgninger og CV, med henblik på at lære praktikplads- og lærepladssøgning.

Matematik

Fagnummer
10818
Varighed
10 dage
Indhold
Den overordnede hensigt med faget er at du skal udvikle dine matematiske kompetencer ved arbejde med det faglige stof.
Det faglige stof fastsætter, hvilke matematiske emner og hvilken sværhedsgrad af stoffet du forventes at kunne bringe i anvendelse.

Engelsk

Fagnummer
10806
Varighed
10 dage
Indhold
I faget engelsk arbejder du med viden om erhvervsforhold, samfundsforhold og kultur på tværs af sproglige grænser og barrierer.
Fagets omdrejningspunkt er de kulturelle og kommunikative kompetencer: at tale, at samtale, at lytte, at læse og at skrive.
Gennem arbejde med faget kan du opnå viden om fremmedsproglige kulturer i forhold til erhverv og samfund samt i almene og personlige sammenhænge.