EUX - GF - Erhvervsfag masterfag - Planer

Introduktion og information om faget

Indholdsbeskrivelse
Erhvervsfag er det "faglige" indhold på GF1.
Der er en række forskellige aktiviteter, hvoraf nogle er enkeltfaglige og andre er fælles faglige.
Sigtet med GF1 er at sætte eleverne i stand til at vælge deres erhvervsuddannelse på et oplyst grundlag, samtidig med at de erhverver nogle almene kompetencer som kan bruges i alle fag; det kan være noget om samarbejde, arbejdsmiljø, arbejdsmarkedsforhold, faglig dokumentation og kommunikation, økonomi og sundhed mm.
Samtidig kombineres Erhvervsfaget med de forskellige X-fag (studentereksamensfag - dansk, engelsk og samfundsfag).
Niveau og Periode
Erhvervsfagene har niveau X, Y og Z, dvs. de ligger udenfor den normale skala for uddannelsesfag der går fra G - A (folkeskolens 9.klasse - højeste gymnasie-niveau).
Erhvervsfaget ligger på EUX på TEC kun i efterårshalvåret fra august til december
Omfang
Erhvervsfaget dækker i alt 12 ugers undervisning i løbet af efteråret. Hertil kommer 8 ugers undervisning i X-fagene (studentereksamens-fagene).
Vi har dog lagt ca. 2½ uges erhvervsfagsundervisning ind i X-fagene.
Der vil således være ca. 9½ uge med ren erhvervsfag og ca. 10½ uge med X-fag blendet med erhvervsfag.
Særlige fokus punkter
Da grundforløbet er tilrettelagt for EUX uddannelsen, er der lagt en del vægt på skriftlighed og refleksion.
Væsentligste arbejdsformer
Vi betjener os af de fleste arbejdsformer: klasseundervisning, teoretiske og praktiske opgaver, projektarbejde i grupper og individuelt, ekskursioner.
Evaluering
Der er løbende evaluering i forbindelse med de enkelte aktiviteter og opgaver. I hvert af de nedenfor beskrevne forløb vil der være en kort evaluering, nogen gange hvor eleven selv skal evaluere sit udbytte/ resultat, andre gange hvor læreren giver en feedback eller evaluering.
Eksamen
Der er ikke eksamen på erhvervsfag, men forløbene skal gennemføres.

Intro

Indholdsbeskrivelse
Fokus i de første uger er at få skabt et godt sammenhold i klassen, samtidig med at vi begynder at lære eleverne nogle grundlæggende færdigheder, der er generelle for erhvervsuddannelserne, og for EUX. Vi går også i gang med at lære om jobsøgning så eleverne i de efterfølgende uger kan søge praktikplads til uge 42 og 43 (VFU – virksomhedsforlagt undervisning).
Det første projekt eleverne kommer til at arbejde med kræver at de kan forstå en vejledning, samtidig bliver de indført lidt i 2D og 3Dtegningslæsning. Herefter skal de bygge en festivalstol, under dette skal de bruge en række værktøjer.
Niveau og Periode
de første to uger
Omfang
2 uger
Væsentligste arbejdsformer
klasseundervisning, teoretiske og praktiske opgaver, projektarbejde i grupper og individuelt,

Praktikpladssøgning

Indholdsbeskrivelse
På GF1 skal du i praktik / Virksomheds Forlagt Undervisning (VFU) i 2 uger. I skal her afprøve det/de fag, I tænker I skal uddannes indenfor.

For at skaffe en praktikplads og senere en læreplads, skal I lære, hvordan I søger arbejde, så en arbejdsgiver vil tage jer ind.
Undervisningen vil til dels foregå i dansktimerne, men også i nogle af erhvervsfagstimerne. Der vil i skemaet være tid til at besøge virksomheder for at søge praktikplads.

Som en del af undervisningen skal du selv udarbejde en folder, der fortæller om formålet med at komme i praktik, hvad du skal have ud af det, og hvilke oplysninger skolen skal have før du starter.
Niveau og Periode
uge 31 - 39

Bevægelse og Sundhed

Indholdsbeskrivelse
Som du måske har bemærket hedder denne plan Bevægelse og Sundhed.
Bevægelse er en af de vigtige forudsætninger for at have det godt. Men der skal mere til for at leve sundt. Vi vil derfor gennemgå forskellige aspekter af begrebet sundhed. Det kommer til at handle om forskellige livsstilsfaktorer herunder det sociale liv og seksualitet.

På hele grundforløbet på EUX kommer du til at have bevægelse ca. en gang om ugen. Dette har du først og fremmest, fordi det er sjovt og sundt at være fysisk aktiv med dine klassekammerater. Derudover er det videnskabeligt bevist, at motion fremmer læring. Samtidigt bidrager holdsport til større socialt sammenhold.    
I starten af GF1 vil bevægelsesfaget blive styret af nogle af skolens lærere, men hen på efteråret vil I blive taget med ud i lokale idrætsforeninger, hvor I kan prøve forskellige idrætsaktiviteter og blive undervist af foreningernes egne instruktører.

I starten af grundforløbet bliver der en aktivitetsdag i Fælledparken, hvor alle vores hold deltager og har en dejlig dag sammen.
I oktober kommer der også til at være en idrætsdag i Frederiksberg-hallerne, hvor vores klasser kæmper mod hinanden.
Omfang
38 lektioner med bevægelse og 8 lektioner med sundhed
Væsentligste arbejdsformer
klasseundervisning, teoretiske og praktiske opgaver, besøg i idrætsklubber

Prøv et af de 6 fag

Indholdsbeskrivelse
Her i ‘Prøv et fag’, skal du ud i 6 forskellige afdelinger og prøve de uddannelser, du kan vælge på EUX, TEC. I besøger værkstederne og får en kortere introduktion til den enkelte uddannelse. Derefter vil der være en eller flere praktiske opgaver indenfor faget, så I får mulighed for at finde ud af, hvad det handler om.
Ud over at lære lidt om fagene og deres metoder, skal du selvfølgelig også lære noget om faglig kommunikation f.eks. korrekte betegnelser på værktøj og metoder, og faglig dokumentation, hvor du både finder information og selv beskriver, hvad du har oplevet og lært under dit besøg. Denne faglige dokumentation knyttes til en af X-fagene (dansk, engelsk eller samfundsfag). 
Niveau og Periode
uge 33 - 39
Omfang
Besøg på de seks værksteder: 6 x 1-2 dage; faglig dokumentation og kommunikation : ca. 20 lektioner
Væsentligste arbejdsformer
klasseundervisning, teoretiske og praktiske opgaver, individuelle opgaver

VFU eller DUPEAM

Niveau og Periode
uge 42 og 43
Omfang
Virksomheds Forlagt Undervisning (VFU) forventes at tage 2 uger, enten som to uger i et firma eller en uge i et firma og en uge i et andet.
Eleverne skal selv skaffe sig en praktikplads som en del af jobsøgningen.
For elever, der ikke har fundet en praktikplads eller kun har fundet for én uge, vil der være aktiviteten 'Din Uddannelse På En Anden Måde' (DUPEAM) på skolen. Aktiviteten varetages af skolens lærere. DUPEAM indeholder både praktiske og teoretiske opgaver.

3D tegning og print

Indholdsbeskrivelse
I dette projekt skal I bruge både hoved og hænder. Det vil både være noget praktisk arbejde, hvor I skal måle, opmærke og bearbejde; og der vil være mere teoretisk arbejde, hvor I skal tegne i 2D og 3D og få 3D-printere  til at lave det, I har tegnet.

Fælles for det hele er, at det er nødvendigt for jer at bruge hovedet, hvis I skal få gode resultater ud af det, I laver med hænderne.
Niveau og Periode
uge 39 - 41
Omfang
ca. 16 lektioner
Væsentligste arbejdsformer
klasseundervisning, teoretiske og praktiske opgaver, gruppe og individuelle opgaver

Innovation, iværksætteri, økonomi

Indholdsbeskrivelse
I uge 45 -49 er overskriften Innovation, Iværksætteri, Økonomi. Det vil sige der er tre forskellige områder der skal arbejdes med

Innovation er evnen til kreativt at tænke nyt . Det betyder i denne sammenhæng, at eleverne skal
   1) arbejde med FN's Verdensmål
   2) løse et opgave med en problemstilling der berører en del mennesker.
   Som en del af undervisningen skal eleverne lære at skelne mellem Udvikling og Innovation.

   Der skal bruges en udviklingsmodel der hedder Dobbeltdiamanten, og dele af modellen Design Thinking. I skal være opmærksomme på at det vigtige for JER er at lære metoderne ikke at få lavet et produkt.

   Sidste fase går ud på at producere den løsning der er beskrevet, til dette kan MakerSpace bruges.  

Iværksætteri handler om at starte en virksomhed. I kommer ikke til at lære så meget at I bare ved alt om emnet, men I får en god fornemmelse.

Økonomi er noget om penge. Ikke så meget om hvordan man tjener dem. Men om hvordan man holder styr på hvor meget man tjener og hvad man bruger dem til. Og det gælder både privat og i virksomheder.

Endelig laves en fremlæggelse af hvordan arbejdet og modellerne har ført til resultatet.
Niveau og Periode
uge 45 - 49

GF1 projekt

Indholdsbeskrivelse
Dette er det afsluttende projekt for GF1.
Du skal her lave et projekt indenfor det fag du har valgt (hvis det er et fag vi udbyder på EUX på TEC). Hvis du skulle have valgt et fag uden for vores EUX udbud, har vi selvfølgelig også en opgave til dig, den er bare ikke så målrettet din uddannelse som de andres :)
Niveau og Periode
Uge 50 -51