GF1 DSR Ballerup - masterfag - Planer

Introduktion til GF1 Ballerup

Erhvervsfag
  • Erhvervsintroduktion, 
  • Arbejdsplanlægning og samarbejde,
  • Faglig dokumentation,
  • Faglig kommunikation,
  • Innovation, Metodelære,
  • Praktikpladssøgning,
  • Samfund og sundhed,
  • Arbejdspladskultur.
Beskrivelse
GF1 er et uddannelses afklaringsforløb på 20 uger, hvor elevernes uddannelsesvalg bliver udfordret gennem projekter med et tværfagligt indhold. Projekterne tager udgangspunkt i de 9 erhvervsfag. Hvert projekt har et af erhvervsfagene som fokus punkt, selvom alle projekterne indeholder elementer fra alle erhvervsfagene.  
 
​​​​Erhvervsfagene har bedømmelsen Bestået/ikke Bestået. Målende for de enkelte erhvervsfag er beskrevet under projekterne i planen.
Varighed
20 uger
0 planer

Fælles delemappe

Erhvervsfag

Værktøjer som du kan få brug for på GF1

Varighed
20 uger
0 planer

Intro

MicroBit

Erhvervsfag

Faglig kommunikation

Beskrivelse
Introduktion til blokprogramering af en microcontroller.
Basis forståelse af variabler, løkker mm. Aflæsning af 
knapper og Microbit’ens øvrige sensorer.
 
Tilslutning og programering af motorer og lys.
Fagnr. fagbetegnelse og niveau
10796 Faglig kommunikation, Erhvervsfag 3
Varighed
2 uger

TEC TOWN

Erhvervsfag
Innovation 2
Beskrivelse
Vi bygger en miniby i værkstedet, hvor de fleste af de kompetencer som eleverne har tilegnet sig
kommer i spil.
Fagnr. fagbetegnelse og niveau
10797 Innovation, Erhvervsfag 3 Niveau 2
0 planer

VFU 1 + 2

Erhvervsfag

Arbejdspladskultur

Samfund og sundhed

Fagnr. fagbetegnelse og niveau
10803 Arbejdspladskultur, uden niveau, 10800 Samfund og sundhed, Erhvervsfag 2 uden niveau
Varighed
2 x 1 uge
0 planer

Elektronik

Erhvervsfag
Metodelære
Beskrivelse
Eleverne bliver præsenteret for begrebet at lodde. De skal i den forbindelse se nogle videoer,
hvor eksperter viser og forklarer ”best practice” når man lodder. Eleverne træner efterfølgende
selv lodning af løse ledningestumper.  Eleverne får udleveret et byggesæt, hvor der medfølger en
vejledning på engelsk. Eleverne vil erfare, at der var tale om en nulfejls teknologi, som kræver
præcision og tålmodighed.

Der vil også blive simuleret det pågældende kredsløb på computeren.
Fagnr. fagbetegnelse og niveau
10798 Metodelære, Erhvervsfag 3
Varighed
1 uge
0 planer

Arduino

Erhvervsfag
Faglig dokumentation
Beskrivelse
Her vil eleverne følge manualer, som fører dem gennem kombinationen af elektronik og programering
af den enkelte opstilling af komponenter. Programeringen vil foregå i tekstform, som adskiller sig fra
blokprogrammering, som eleverne tidligere har prøvet kræfter med i forbindelse med MicroBit'en.
Fagnr. fagbetegnelse og niveau
10795 Faglig dokumentation, Erhvervsfag 3
Varighed
1 uge
0 planer

3D TinkerCad

Erhvervsfag
Metodelære
Beskrivelse
Her skal eleverne prøve kræfter med eget design af et brugsobjekt, samt anvendelse og forståelse
af både 3D software og 3D printere.

Der vil yderligere være læring af begrænsning af resourcer, som fx materialer og tid.
Fagnr. fagbetegnelse og niveau
10798 Metodelære, Erhvervsfag 3
Varighed
1 uge
0 planer

Teoretisk Erhvervsfag

0 planer

Erhvervsfag, teori

0 planer

Video - Ansøgning & Dokumentation

Beskrivelse
Vi skal udfordre os selv - Praktikplads, Elevplads og kommende job. Så skal du jo præsentere dig selv - Det træner vi ved at skabe små
videoer.
0 planer

DoBot - Robotarm

0 planer