Smed GF2 Masterfag - Planer

Intro

Varighed
3 dage
Bedømmelse
Den første dag vil du få et overblik over smedeuddannelsen samt en vejledning i at skrive cv og lærepladssøgning.

Arbejdsmiljø i smedeuddannelsen GF2 omhandler:
- Arbejdsmiljø generelt
- Sikkerhed ved værktøjer, udstyr og maskiner
- Ergonomi

Praktik og lærepladssøgning

Varighed
2 dage
Indhold i undervisningen
Her finder du informationer om at søge læreplads, herunder vejledning i at skrive en CV og en ansøgning samt at anvende lærepladsen.dk til at finde og udvælge virksomheder der uddanner lærlinge inden for smedeuddannelsens specialer.

Værkstedsteknik, Svejsning, Valsning og Materialeforståelse

Varighed
1 uger
Indhold i undervisningen

De her 2-3 dage vil du få undervisning i forskelligt værkstedsteknik.

 •  
 • Maskiner, udstyr og værktøjer.
 • Måleteknik
 • Boring og gevindskæring
 • Valsning
 • Flammeskæring
 • Arbejdsinstruktioner

I teorifaget svejseteknik arbejder eleverne med:

 • - Mag-svejsning
 • - Tig-svejsning
 • - Gassvejsning
 • - Elektrodesvejsning
 • - Svejseforberedelse
 • - Måling af svejsninger
 • - Arbejdsmiljø ved svejsning
 • - Lodning
 • - Ophæftning
 • - Svejsesymboler DS/EN ISO 52553 - Grundsymboler, kombinerede symboler, tillægssymboler samt angivelse af dimensioner.
 • - Standarden DS/EN ISO 5817 - Måling og kvalitetskontrol af rodfejl ved stumpsømme samt under- og overmål på a-mål ved kantsømme.

Undervisningen veksler mellem foredrag, samtaleundervisning og praktisk demonstration af svejsetekniske emner og elevernes individuelle løsning af teoriopgaver.

Tegning, dokumentation og CAD

Varighed
1 uger
Indhold i undervisningen
Faget CAD-tegning omfatter:
- Computer hardware til CAD-tegning
- Software til CAD-tegning (Inventor Pro)
- Koordinatsystemet
- DS/ISO standarder
- Oprette elektronisk tegneprojekt med arbejdsmappe - fokus på projektfilen
- Vælge skabelonfil
- Tegne 3-dimensionelle emner (Parter)
- Sammensætte emner til funktionelle projekter (Assembly)
- Lave dokumentation med tekster, symboler og målsætning (Drawing)
- Udarbejde komplette tegningssæt med forside, materialeliste, deltegninger og montagetegning

Rækkefølgen på elevopgaverne er:
- Modul 1: 3D deltegninger (Parter) samt udarbejdelse af dokumentation (Drawing)
- Modul 2: 3D deltegninger (Parter)
- Modul 3 - Skruestik: 3D deltegninger (Parter), sammensætte skruestikken (Assembly) samt udarbejde dokumentation (Drawing)
- Modul 3 - Hammer: 3D deltegninger (Parter), sammensætte hammeren (Assembly) samt udarbejde dokumentation (Drawing)
- Modul 3 - Skovl: 3D deltegninger (Parter), sammensætte skovlen (Assembly) samt udarbejde dokumentation (Drawing)
- Modul 4 - Plademetal: 3D deltegninger (Parter)
- Modul 10 - Pladeudfoldning: 3D deltegninger (Parter) og dokumentation (Drawing)
- Modul 5 og 6 Bordstel: 3D deltegninger (Parter), sammensætte bordstel (Assembly) samt udarbejde dokumentation (Drawing)

De 2-3 sidste dage fremstiller eleven et komplet tegningssæt af eget design af understellet til havegrillen ved brug af CAD-system.

Undervisningen veksler mellem elevernes opgaveløsninger og gennemgang af design- og konstruktionsprincipper, standarder samt anvendelse af CAD softwaren.

Obligatoriske opgaver på værksted

Varighed
5 uger
Indhold i undervisningen
 • Træning af svejsning, lodning og flammeskæring
 • Walking man
 • Robotsvejsning
 • Obligatoriske værksteds opgaver
 • Lysekrone
 • Grillstarter
 • Solur eller Cafebord

Selvvalgt opgave (ekstra opgave)

Varighed
3 uger
Indhold i undervisningen
Design dit eget møbel og brug KIE modellen som innovations proces.
0 planer

Certifikater

Varighed
4 dage
Indhold i undervisningen
Her under kan du se dine 4 certifikatfag du skal have på grundforløb 2 hos smedene.
Fag nr
Paragraf 17 8952, Førstehjælp på erhvervsuddannelser 20029, Elementær brandbekæmpelse 10805, Varmt arbejde 9069

Afluttende opgave og prøve

Varighed
3 uger
Indhold i undervisningen
GF2 prøven har en varighed af 30 min. inklusiv votering og er ikke en del af arbejdet med projektet/eksaminationsgrundlaget.
Eleven kan medbringe bøger og andet materiale udleveret i undervisningen samt egne noter. Skolen fastsætter, hvilke digitale læremidler eleven har adgang til under prøven.
Fag nr
15655

Bedømmelse for Smed Gf 2 forløb

Indhold i undervisningen
Denne bedømmelse er din karaktere for hele Smed grundforløb 2
Bedømmelse
Bedømmelsesgrundlag (karakteren skal afspejle din udvikling og læring set over hele forløbet) Vægtning i % 12-tallet demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
    100 % opfyldelse Uvæsentlige mangler
Eleven skal planlægge og udføre enkle fremstillingsopgaver ved anvendelse af manuelle og maskinelle bearbejdningsmetoder, herunder spåntagende og spånløs bearbejdning af stål- og plastmaterialer, samt opfylde de gældende standarder for udførslen. 15 Opfylde tolerenceklasse Ds/En 13920 "Grov" Enkle uvæsentlige fejl.
Demonstrere viden om samt udarbejde enkle arbejdstegninger ved hjælp af elektroniske værktøjer. 10 Udføre komplet tegningssæt, indeholdende med IPT, IDW og Samlefiler. dårligt overblik i tegningssættet, ingen IPN fil.
Redegøre for udførelse og anvendelse af enkle beregninger, materialelister og anden dokumentation. 10 Afleverede rapport udfylder alle udleverede krav til samme. enkelte punkter ufuldstændigt udfyldt
Demonstrere viden om forskellige materialer samt udvælge egnet materiale til en given fremstillingsopgave, herunder begrunde sit materialevalg. 5 Argumenter fagligt om valg. Formulere påstande som måske kan diskuteres.
Udvælge, anvende og vedligeholde de mest gængse håndværktøjer som anvendes inden for branchen og redegøre for værktøjernes anvendelighed til konkrete arbejdsopgaver. 15 Vælge korrekt værktøj, til den givne opgave Vælge værktøj som ikke helt opfylder opgaven men er inden for området.
Demonstrere viden om og udføre enkel bearbejdning af plader.Demonstrere viden om samt udføre klipning i tyndere materiale med håndsaks, profilsaks, kurvesaks og maskinsaks. 10 Opfylde tolerenceklasse Ds/En 13920 "Grov" Enkle uvæsentlige fejl.
Demonstrere viden om samt udføre enkel afkortning og tildannelse af lige-, skrå- og faconsnit i plade, rør og profiler ved brug af flamme skære pg koldsav under overholdelse af fastsatte tolerancekrav. 15 Overholde toleranceklasse Ds/EN 13920 "Grov" Enkle uvæsentlige fejl.
Udføre svejseopgaver med anvendelse af forskellige svejseprocesser på baggrund af viden om standarder, normer og fastsatte kvalitetskrav, herunder redegøre for valg af egnet svejsemetode og demonstrere viden om, samt udføre enkel kontrol af svejsearbejde 10 Kende til og forsøge at overholde krav i Ds/EN 5817. Enkle uvæsentlige fejl.
Arbejde ergonomisk samt sikkerheds-og milijømæssigt korrekt samt foretage måling med forskellige måleværktøjer og redegøre for deres anvendelighed til en given opgave i forhold til standarder og toleranceangivelser 10 Opfylde krav efter §17 (regler om arbejdsmilijø) Samt opfylde tolerancekrav efter DS/EN 13920 "Grov" Enkle uvæsentlige fejl.

 

 

Bedømmelsesgrundlag (karakteren skal afspejle din udvikling og læring set over hele forløbet) Vægtning i % 02-tallet demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål
    100 % opfyldelse Uvæsentlige mangler
Eleven skal udføre enkle fremstillingsopgaver ved anvendelse af manuelle og maskinelle bearbejdningsmetoder, herunder spåntagende og spånløs bearbejdning af stål- og plastmaterialer, samt forsøge at opfylde de gældende standarder for udførslen. 15 Opfylde Tolerenceklasse Ds/EN 13920 med karakteren "meget grov"
Udarbejde enkle arbejdstegninger ved hjælp af elektroniske værktøjer. 10 Udføre simple arbejdstegninger med et minimum af målsætning
Demonstrere viden om udførelse og anvendelse af enkle beregninger, materialelister og anden dokumentation. 10 Udfærddige rapport om egen projekt med minimum af oplysninger
Kunne udvælge forskellige materialer samt vælge egnet materiale til en given fremstillingsopgave, herunder begrunde sit materialevalg. 5 Kunne argumenterer for materialevalg.
Anvende og vedligeholde de mest gængse håndværktøjer som anvendes inden for branchen. 15 Benytte værktøjet korrekt, uden fare for eget helbred.
Udføre enkel bearbejdning af plader.Klippe i tyndere materiale med håndsaks, profilsaks, kurvesaks og maskinsaks. 10 Overholde Ds/En 13920 "Meget grov"
Udføre afkortning og tildannelse af lige-, skrå- og faconsnit i plade, rør og profiler ved brug af flammeskærer og koldsav under overholdelse af fastsatte tolerancekrav, dog med fejl og ”sår” efter bearbejdning. 15 Overholde Ds/En 13920 "Meget grov"
Udføre svejseopgaver med anvendelse af forskellige svejseprocesser efter tegning, samt redegøre for valg af proces. Samt kunne visuelt bedømme en svejsning for grove fejl. 10 Svejse enkelte processer inden for minimumskrav
Arbejde ergonomisk samt sikkerheds- og miljømæssigt korrekt.Foretage måling med forskellige måleværktøjer til en given opgave. 10 Opfylde krav efter §17 (regler om arbejds milijø)

 

Fag nr
15655
0 planer