Smed HF4 Masterfag - Planer

Opstart /  INTRO - info H4 - skema

Fagnumre, fagbetegnelse og niveau
14069, Smedeteknik 4 (Klejnsmed) - Avanceret (3) og Ekspert (4)
17650, Smedeteknik 4 (Rustfast) - Avanceret (3) og Ekspert (4)
Varighed
0,5 dag
Indhold i undervisningen
I opstarten af svendeprøven bliver du bl.a. informeret om forløbet og de regler og rammer, som der er for svendeprøven. Nedenfor kan du se samtlige målpinde for faget Smedeteknik 4.
Målpinde klejnsmed
Målpinde rustfast smed

Projekt oplæg -  Idéfasen

Fagnumre, fagbetegnelse og niveau
14069, Smedeteknik 4 (Klejnsmed) - Avanceret (3) og Ekspert (4)
17650, Smedeteknik 4 (Rustfast) - Avanceret (3) og Ekspert (4)
Varighed
1,5 dag
Indhold i undervisningen
I dette fag går det ud på at du skal komme frem til hvilket projekt du vil fremstille. Dit projektoplæg danner grundlaget for samtalen med eksaminator på 2. dagen af forløbet.

Teknisk dokumentation - dokumentation / udviklingsfasen

Fagnumre, fagbetegnelse og niveau
14069, Smedeteknik 4 (Klejnsmed) - Avanceret (3) og Ekspert (4)
17650, Smedeteknik 4 (Rustfast) - Avanceret (3) og Ekspert (4)
Varighed
8 dage
Indhold i undervisningen
I projektudviklingsfasen skal der tegnes en 3d model af dit projekt. derudover skal der laves tegnings dokumentation og rapport.

MATERIALEBESTILLING

Fagnumre, fagbetegnelse og niveau
14069, Smedeteknik 4 (Klejnsmed) - Avanceret (3) og Ekspert (4)
17650, Smedeteknik 4 (Rustfast) - Avanceret (3) og Ekspert (4)
Varighed
0,5 dag
Indhold i undervisningen
Materialebestillingen udføres på skolens regneark og skal afleveres på det tidspunkt, som fremgår af skemaplanen.

INVENTOR materialer

Fagnumre, fagbetegnelse og niveau
14069, Smedeteknik 4 (Klejnsmed) - Avanceret (3) og Ekspert (4)
17650, Smedeteknik 4 (Rustfast) - Avanceret (3) og Ekspert (4)
Indhold i undervisningen
Her kan du finde hjælp og vejledning til dit 3D arbejde i Inventor samt til fremstilling af arbejdstegningerne i forbindelse med projektudviklingsfasen.

OBLIGATORISKE OPGAVER

Fagnumre, fagbetegnelse og niveau
14069, Smedeteknik 4 (Klejnsmed) - Avanceret (3) og Ekspert (4)
17650, Smedeteknik 4 (Rustfast) - Avanceret (3) og Ekspert (4)
Varighed
3 dage / 16 timer
Indhold i undervisningen
Opgaven tildeles ved lodtrækning og skal fremstilles inden for de 16 timer, hvorefter den afleveres til bedømmelse.

DS Standarder

Fagnumre, fagbetegnelse og niveau
14069, Smedeteknik 4 (Klejnsmed) - Avanceret (3) og Ekspert (4)
17650, Smedeteknik 4 (Rustfast) - Avanceret (3) og Ekspert (4)
Varighed
½ dag
Indhold i undervisningen
Her finder du de DS-standarder som anvendes i smedeuddannelsen.

CNC buk, plasma og robot

Fagnumre, fagbetegnelse og niveau
14069, Smedeteknik 4 (Klejnsmed) - Avanceret (3) og Ekspert (4)
17650, Smedeteknik 4 (Rustfast) - Avanceret (3) og Ekspert (4)
Varighed
½ dag
Indhold i undervisningen
Her finder du  vejledninger til de CNC-styret maskiner

Bedømmelse

Fagnumre, fagbetegnelse og niveau
14069, Smedeteknik 4 Kleinsmed - avanceret (3) og ekspert (4)
17650, Smedeteknik 4 Rustfast - avanceret (3) og ekspert (4)
Varighed
Bedømmelsen kan have en varighed af ca. 1 time pr. elev.
Indhold i undervisningen
Herunder kan du se bedømmelseskriterierne for hhv. karakteren 12 og 02.
Bemærk at karakteren for det selvvalgte projekt Udgør den endelige karakter, såfremt at projektets karakter ligger mellem to karakterer vil karakteren fra fremstillingsopgaven være afgørende.