EUX - HF - Matematik A Masterfag - Planer

Information om faget

Indholdsbeskrivelse
Plan for Matematik A iflg. bekendtgørelsen for htx.
Niveau og Periode
A niveau foråret 2023
Omfang
120 lektioner af 45 min
Litteratur
MAT A htx iBog fra Systime
Særlige fokus punkter
Der anvendes Maple
Væsentligste arbejdsformer
Tavle undervisning blandet med opgaveløsninger
Evaluering
Årskarakter i Skriftlig matematik gives som gennemsnit af 3 test igennem semesteret. Mundtlig karakter gives afhængig af aktivitet i timerne sammenholdt med det som eleven udtrykker.
*

Vektorer i Rummet

Udvidet Differentialregning

Udvidet Integralregning

Differentialligninger

Diskret Matematik

Vektorfunktioner