Automatik H4 Masterfag - Planer

Introduktion

Fagnummer, fagbetegnelse og niveau
Introduktion til Automatik H4
Indhold
Vi starter med at præsentere indholdet på automatikuddannelsens 4. hovedforløb- hvilke fag skal du have, hvilke opgaver skal du arbejde med?

Svendeprøve projekt H4

Indhold
Svendeprøven består af en intro til eksamensprojektet samt selve eksamensprojektet, der løses ved gruppearbejde. Der skal udføres et komplet avanceret automatisk anlæg.
Varighed
3 uger i alt

Fejlfinding (3-4 dage)

Varighed
3-4 dage