EUX - GF - Samfundsfag Masterfag - Planer

Introduktion (information om faget)

Indholdsbeskrivelse
Undervisningen i Samfundsfag C på EUX følger EUD-bekendtgørelsen.1 Dette er gældende for alle fag på C-niveau, som det er udspecificeret på Undervisningsministeriets hjemmeside.2 I bekendtgørelsen fremgår det, at fagets identitet er bygget på søjlerne: Politik, økonomi, sociologi og arbejdsmarkedsforhold. Formålet med faget er, at eleven udbygger sine kompetencer som aktiv og handlekraftig borger i et demokratisk samfund. Dette skal ske via arbejde med aktuelle samfunds- og erhvervsmæssige problemstillinger.

Dette lægger op til inddragelse af erhvervsfaget på GF1, hvor dannelsesbegrebet og arbejdsmarkedsforhold også er i fokus. Samtidig skal den aktuelle nyhedsstrøm være en kilde til nødvendig information, når den samfundsfaglige teori skal gøres relevant og konkret.

Som udgangspunkt for undervisningen anvendes en grundbog. E-bogen Samfundsfag C, 4. udgave (2017) fra forlaget Systime, der er forfattet af Mads Beyer, Claus Lasse Frederiksen og Henrik Kureer, kan i denne forbindelse anbefales. Valget er dog op til den underviseren. Bogen kommer vidt omkring, og det er op til den enkelte underviser at udvælge, hvad man vil fokusere særligt på. Der er ikke tid til at gennemgå alle kapitler minutiøst.

Der er afsat 125 lektioner på EUX til undervisning i de fire søjler + casevejledning og evt. eksamensrepetition. Vægtningen af søjlerne er ikke præciseret i bekendtgørelsen, men det vi arbejder efter ser således ud: Politik (30%), Økonomi (30%), Sociologi (20%), Arbejdsmarkedsforhold (20%). I det følgende er udarbejdet forslag til arbejdet med de fire søjler.
Niveau og Periode
C-niveau
Omfang
125 lektioner

Eksamen og repetition