GF1 Ballerup Dansk - Masterfag - Planer

Dansk GF1 Tine

Indholdsbeskrivelse
Formålet med danskfaget er at styrke elevens forudsætninger for at benytte det danske sprog i erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag
til kommunikation og samarbejde.

Danskfaget er et værktøj til erkendelse, læring, oplevelse, tolerance og fællesskab.

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.
Fagnr., niveau
Niveau E / niveau C
Varighed
2 uger
0 planer