Smed HF3 Masterfag - Planer

Intro og praktisk info

Fagnummer, fagbetegnelse og niveau
17648, Smedeteknik 3 (Klejnsmed) - Avanceret (3) og ekspert (4)
17649, Smedeteknik 3 (Rustfast) - Avanceret (3) og ekspert (4)
Varighed
½ dag /3 timer
Indhold i undervisningen
Her vil du få information om dit kommende forløb som klejnsmed eller rustfast smed
Målpinde klejnsmed
Målpinde rustfast smed

Tegning , geometri og CAD

Fagnummer, fagbetegnelse og niveau
17648, Smedeteknik 3 (Klejnsmed) - Avanceret (3) og ekspert (4)
17649, Smedeteknik 3 (Rustfast) - Avanceret (3) og ekspert (4)
Varighed
4 dage /Pladeudfoldning 9 timer og Inventor 9 timer
Indhold i undervisningen
I dette modul arbejder du tegningsforståelse, geometri og CAD konstruktion – Du styrker dine kompetencer indenfor, at forstå- og udføre arbejdstegninger og pladeudfoldninger. Du vil både lære, at anvende den manuelle geometri-/tegningsteknikker samt at anvende et 3D CAD-program til at konstruere pladeudfoldninger og fremstille tegningsdokumentation samt CNC skærejobs som er passende til dit forløb hf 3.

Svejsning og materialeforståelse

Fagnummer, fagbetegnelse og niveau
17648, Smedeteknik 3 (Klejnsmed) - Avanceret (3) og ekspert (4)
17649, Smedeteknik 3 (Rustfast) - Avanceret (3) og ekspert (4)
Varighed
4 dage / Materialeforståelse 12 timer, Svejsning  9 timer (proces 111 og 136) og DS 5817 2 timer
Indhold i undervisningen
I dette modul går vi i dybden med elektrodesvejsning, samt materiale forståelse med rustfast stål.

Obligatorisk opgaver

Fagnummer, fagbetegnelse og niveau
17648, Smedeteknik 3 (Klejnsmed) - Avanceret (3) og ekspert (4)
17649, Smedeteknik 3 (Rustfast) - Avanceret (3) og ekspert (4)
Varighed
9 dage / 51 timer
Indhold i undervisningen
Obligatorisk værkstedsopgave – I dette modul arbejder du med en obligatorisk opgave. Det er en obligatorisk opgave hvor CNC-styrede maskiner og svejserobot vil indgå i opgaveløsningen.

Selvvalgt projektopgave

Fagnummer, fagbetegnelse og niveau
17648, Smedeteknik 3 (Klejnsmed) - Avanceret (3) og ekspert (4)
17649, Smedeteknik 3 (Rustfast) - Avanceret (3) og ekspert (4)
Varighed
19 dage / Idefase 2 dage/8 timer + Udviklingsfase 8 dage/36 timer + Fremstillingsfase 9 dage/45 timer
Indhold i undervisningen
Det selvvalgte projekt – I dette forløb arbejder du som enkelt person med projekt. Du skal udvikle, fremstille og dokumentere en smedefaglig opgave, som du selv vælger. Læreren (og de andre elever) vil være din sparingspartner og sikre at du opnår de opstillede krav. Du skal du lære at arbejde ud fra en problemformulering og med fremstilling af en skriftelig rapport. Rapporten udgør projektets tekniske dokumentation. I projektforløbet kommer du igennem følgende faser og indhold
Målpinde klejnsmed
Målpinde rustfast smed

DS Standarder

Fagnummer, fagbetegnelse og niveau
17648, Smedeteknik 3 (Klejnsmed) - Avanceret (3) og ekspert (4)
17649, Smedeteknik 3 (Rustfast) - Avanceret (3) og ekspert (4)
Indhold i undervisningen
Her vil du finde info omkring de standarder vi arbejder ud fra. På hf3 arbejder vi ud fra niveau B

Slut uge

Fagnummer, fagbetegnelse og niveau
17648, Smedeteknik 3 (Klejnsmed) - Avanceret (3) og ekspert (4)
17649, Smedeteknik 3 (Rustfast) - Avanceret (3) og ekspert (4)
Varighed
2½ dag
Indhold i undervisningen
Du vil den afsluttende uge:  
* Få en teoriprøve som bunder ud i dit forløb du har været igennem på hf 3  
* Få en afsluttende karaktere og en god snak med din lærer omkring dit selvvalgte projekt  
* Åbenthus hvor din smedemester kommer ud og ser hvad du har lavet af opgaver  
* Du vil få information omkring kommende hovededforløb

Valgfag Rustfast overfladebearbejdning

Fagnummer, fagbetegnelse og niveau
16105, Materialelære - Rustfaststål
Varighed
0,5 uge / 12,5 time
Indhold i undervisningen
Det er kun rustfaste smede, som skal have dette valgfag, rustfaststål (16105). Faget omhandler bearbejdning af finishoverflader så som polering, slibning, facetslibning.

Valgfaget, Materialelære stål

Fagnummer, fagbetegnelse og niveau
45118, Materialelære - stål
Varighed
0,5 uge / 12,5 time
Indhold i undervisningen
Det er kun klejnsmede, som skal have dette valgfag, materialelære (45118). Faget omhandler varmebehandling af stål herunder hærdning. Arbejde på kulesse er en del af valgfaget.

Valgfag Aluminium

Fagnummer, fagbetegnelse og niveau
46483, Materialeforståelse aluminium
Varighed
0,5 uge / 12,5 time
Indhold i undervisningen
Både klejnsmede og rustfaste smede skal have dette valgfag, aluminium (46483).

Valgfag AMU-svejsning

Fagnummer, fagbetegnelse og niveau
17659 - 17660 - 17661 - 17662 - 17663 - 17664, Termisk sammenføjning 7 til 12 - Avanceret
Varighed
1 uge / 32 timer

Valgfag som påbygning

Varighed
0 - 4 uger
Indhold i undervisningen
Påbygning er undervisning på skolen, som ligger ud over de obligatoriske skoleforløb.
Der udbydes en række forskellige undervisnings fag som du kan læse mere om nedenfor.

Bedømmelse

Fagnummer, fagbetegnelse og niveau
17648, Smedeteknik 3 Kleinsmed - avanceret (3) og ekspert (4)
17649, Smedeteknik 3 Rustfast - avanceret (3) og ekspert (4)
16105, Materialelære rustfrit stål - AMU niveau
45118, Materialelære stål - AMU niveau
46483, Materialeforståelse aluminium - AMU niveau
17659 - 17664, Termisk sammenføjning - avanceret
Varighed
Bedømmelsen kan have en varighed af ca. 1 time pr. elev.
Indhold i undervisningen
Herunder kan du se bedømmelseskriterierne for hhv. karakteren 12 og 02.
Bemærk at karakteren for det selvvalgte projekt Udgør den endelige karakter, såfremt at projektets karakter ligger mellem to karakterer vil karakteren fra fremstillingsopgaven være afgørende.

I valgfagene er bedømmelsen bestået/ikke bestået - de acceptable mangler fremgår i bedømmelseskriterierne nedenfor.
Bedømmelse