GF1 FRB Digital Solutions & Robotics Masterfag - Planer

Velkommen til GF1- Digital Solutions & Robotics

Beskrivelse
For dig der vil skabe og understøtte digitale løsninger i form at software, robotter, netværk og styring. Her er valget for dig, der vil bygge den digitale fremtid.

Du vil på Digital Solutions & Robotics arbejde med opgaver inden for følgende uddannelser:

Data og kommunikation
Automatik og proces


Grundforløbets 1. del varer 20 uger. Når du begynder på grundforløbet, behøver du ikke at vide præcis, hvilken uddannelse, du vil gennemføre. Du får gennem undervisning og vejledning hjælp til at afklare, hvilken uddannelse og jobområde du vil vælge.

På GF1 vil du:

  - Få indblik i forskellige uddannelser og brancher ved, at du arbejder med faglige temaer og projekter i erhvervsfag og almene fag
  - Gå på hold med andre unge
  - Opnå både almene og generelle erhvervsfaglige kompetencer, som du har brug for i din fortsatte erhvervsuddannelse.

Intro

Varighed
2 uger
Beskrivelse
I projektet Intro vil du blive præsenteret for en række forskellige værksteder og du har i løbet af de første 14 dage mulighed for at vælge en fagretning eller vælge om. Du kan i planer nedenfor se, hvilke værksteder du præsenteres for.

MicroBit

Varighed
2 uger
Beskrivelse

Dette er en introduktion til programmering.

Der tages udgangspunkt i block-programmering af MicroBit.               

Du vil få en fornemmelse af programmeringslogik og digital elektronik.                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 
 
Erhvervsfag

Faglig kommunikation

Fagnr. fagbetegnelse og niveau
10796 Faglig kommunikation, Erhvervsfag 3

Laser Cut /Digitalt design

Varighed
2 uger
Beskrivelse

Digital design

Grundlæggende intro til digital design.

Du får kendskab til tegneprogrammet InkScape, der bruges til at lave digitale tegninger, som senere kan LaserCuttes og samles

kreative objekter. 

 

          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Erhvervsfag
Innovation 1
Fagnr. fagbetegnelse og niveau
10797 Innovation, Erhvervsfag 3 Niveau 1

Robot teknologi Dobot

Varighed
2 uge
Beskrivelse

Introduktion til Robot teknologi.                                                                                                                                                                      

Planlægning af en robotrutine, (beregning og administration af positioner) 

Block programmering (Gentagelser og “stak-styrring)

 

 

 

 

Erhvervsfag
Metodelære
Fagnr. fagbetegnelse og niveau
10798 Metodelære, Erhvervsfag 3
0 planer

Elektronik

Varighed
1 uge
Beskrivelse

Intro til elektronik

Viurtuel bygning og simulering af kredsløb

Bygge og lodde et lille elektronisk byggesæt

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 

Erhvervsfag
Faglig dokumentation
Fagnr. fagbetegnelse og niveau
10795 Faglig dokumentation, Erhvervsfag 3
0 planer

Fagbås

Varighed
3 uger
Beskrivelse
Vi skal i grupper arbejde med at bygge et hjørne af et hus. Dette hjørne, kaldet "Fagbåsen" skal bygges, spartles, males og indrettes med el og VVS. Udover det praktiske byggearbejde skal vi arbejde med at lære at planlægge vores arbejde.
0 planer

VFU 1

Varighed
1 uge
Beskrivelse
VFU betyder Virksomheds Forlagt Undervisning og betyder at din undervisning på skolen er skiftet ud med undervisning i den virksomhed som du har lavet en aftale med.
VFU er en rigtig god mulighed for, at du kan prøve "virkeligheden" og hverdagen i et fag, som vi ikke kan vise dig på GF1.
På GF1 har du mulighed for at komme i VFU to gange. Du skal selv kontakte virksomheder og lave aftale om VFU.
Har du ingen aftale med en virksomhed skal du møde på skolen som normalt.

Højttaler

Varighed
3 uger
Beskrivelse
Et projekt, hvor vi arbejder med støj i hverdagen, lærer at lodde og undersøger og lytter til lyd i en højtaler. Til sidst skal du i grupper bygge en højtaler med kabinet, elektronik og samle og teste din højtaler.

VFU 2

Varighed
1 uge
Beskrivelse
VFU betyder Virksomheds Forlagt Undervisning og betyder at din undervisning på skolen er skiftet ud med undervisning i den virksomhed som du har lavet en aftale med.

VFU er en rigtig god mulighed for, at du kan prøve "virkeligheden" og hverdagen i et fag, som vi ikke kan vise dig på GF1.

På GF1 har du mulighed for at komme i VFU to gange. Du skal selv kontakte virksomheder og lave aftale om VFU.
Har du ingen aftale med en virksomhed skal du møde på skolen som normalt.