Cykel/MC GF2 Masterfag - Planer

Introduktion til faget, elevmateriale

Fagnummer
15680
Varighed
3 dage
Indhold
I denne plan kan du finde praktiske oplysninger omkring dit skoleforløb. Så som lærings/uddannelses mål for perioden, fagplan for uddannelsen og div. praktiske link. Du kan også her finde link til Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til cykel/MC-mekaniker.

Portfolio

Fagnummer
15680
Varighed
Alle 20 uger
Indhold

Du skal i hele dit GF2-forløb arbejde med portfolio.
Portfolio-dokumentation er et værktøj til synliggørelse af dine kompetencer og den udvikling, som du er i gang med at tilegne dig. 
Hvad har du arbejdet med – hvad har du lært.
Portfolio bruges til en vurdering af dine færdigheder.
Portfolio bruges også til at præsentere dig for omverdenen, f.eks. en kommende arbejdsgiver eller en anden uddannelsesinstitution.

Værktøj

Fagnummer
15680
Varighed
1 dag
Indhold
Du vil igennem nogle opgaver stifte bekendtskab med forskellige former for værktøj - både almindeligt værktøj og specialværktøj.

Måleteknik

Fagnummer
15680 / 11193
Varighed
1 dag
Indhold

Gennem teori og praktiske opgaver skal du lære de forskellige muligheder for anvendelse af forskellige måleværktøjer. Vi skal gennemgå:

  • Skydelære
  • Mikrometerskrue
  • Måleur
  • Multimeter

Bremsesystemer

Fagnummer
15680
Varighed
5 dage
Indhold
I dette fag skal du arbejde med cykel- og MC bremser. 
Du kommer til at arbejde med formål, funktion, udmåling og reparation af forskellige mekaniske cykelbremsesystemer samt mekaniske og hydrauliske motorcykel-bremsesyster.
Tidsfordelingen vil være 1/3 i teori, og 2/3 i praktik.

Cykeltransmission

Fagnummer
15680
Varighed
5 dage
Indhold
I dette fag skal du arbejde med transmission.
Vi kommer til at beskæftige os med både indvendigt og udvendigt gear, Komponentlære, reparation, smøring og justering.

MC/Scooter transmission

Fagnummer
15680
Varighed
5 dage
Indhold
I dette fag skal du arbejde med transmission på både scooter og motorcykel.
Vi kommer til at beskæftige os med både CVT gear og MC-kobling, komponentlære, reparation, smøring og justering.
Vi kommer også til at arbejde med forskellige drivlinjer - kæde, rem, kardan.

Motor

Fagnummer
15680
Varighed
4 dage
Indhold
Her skal du hovedsageligt arbejde med adskillelse og samling af 4-taktsmotorer, teorien bag denne konstruktion samt beskrivelse af de 4 takter.
Vi gennemgår også teorien bag 2-taktsmotorer.

Hjul & egere

Fagnummer
15680
Varighed
4 dage
Indhold
I dette fag skal du lære at skifte eger, beregne egerlængde, skille og samle hjul, samt rette fælgen op, så hjulet kører lige.

Grundlæggende el

Fagnummer
15680
Varighed
10 dage
Indhold
I dette fag arbejder vi med EL
Alt fra grundlæggende el (Ohms lov) over batteriopbygning og ledningsnet til spændingsfald, tændingsanlæg, ladeanlæg samt lysanlæg på både cykel og MC.

Affjedring & stel

Fagnummer
15680
Varighed
4 dage
Indhold
Vi skal lære om de grundlæggende principper for MC stelopbygning, og så skal du lære at adskille og samle en MC forgaffel,

Dæk og slanger

Fagnummer
15680
Varighed
4 dage
Indhold
Her skal du arbejde med dæk. Både cykel og MC-dæk.
Vi kigger på forskellige dæktyper, vi skifter dæk, og vi taler om mulige løsninger i tilfælde af punktering.

Køretøjsklargøring

Fagnummer
15680
Varighed
2 dage
Indhold
Du skal lære at klargøre en ny cykel - hvad skal gennemgås, inden den udleveres til kunden.

Materialelære

Fagnummer
15680
Varighed
4 dage
Indhold
Du skal lære om nogle af de forskellige materialer, cykler og motorcykler indeholder.
Og så skal du gennem en praktisk øvelse anvende forskellige værktøjer i forbindelse med tilpasning af et par aluminiumsklodser

Midtvejs- og slutprøve

Fagnummer
15680
Varighed
2 timer
Indhold
I GF2 forløbet skal du igennem et par tests.
Den første kommer ca. halvejs i forløbet - den sidste kommer typisk i forløbets uge 19.

MC/knallert speciale

Fagnummer
15680
Varighed
3-4 uger
Indhold
Her er du nået til den endelige beslutning om, hvorvidt du skal være cykelmekaniker eller MC mekaniker.
Du kommer til at repetere både teoretisk og gennem praktiske øvelser en række opgaver, der styrker din viden i den retning du har valgt - Motorcykelmekaniker

Cykel speciale

Fagnummer
15680
Varighed
3-4 uger
Indhold
Her er du nået til den endelige beslutning om hvorvidt du skal være cykelmekaniker eller MC mekaniker.
Du kommer til at repetere både teoretisk og gennem praktiske øvelser en række opgaver, der styrker din viden i den retning du har valgt - Cykelmekaniker

Brandbekæmpelse

Fagnummer
10805
Varighed
1 dag
Indhold
Obligatorisk certifikatfag.
Her gennemgår vi teoretisk de mulige brandårsager i hjemmet og på din kommende arbejdsplads.
Vi gennemgår slukningsmetoder og forskellige slukningsmaterialer.

Førstehjælp

Fagnummer
20549
Varighed
3 dage
Indhold
Obligatorisk certifikatfag.
Her gennemgår vi teoretisk førstehjælp ligesom teorien efterfølges af praktiske opgaver.
Der er tale om trafikrelateret førstehjælp.